Innowacja pedagogiczna – „Taki duży, taki mały może zdolnym być”