Rekrutacja

Drodzy rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji i zasadami naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023.Rekrutacja zostanie przeprowadzona drogą elektroniczną, co pozwoli Państwu na lepszy dostęp do oferty edukacyjnej oraz uprości proces rekrutacji. Dopuszcza się też złożenie wniosku w formie papierowej do placówki szkolnej lub przedszkolnej.

Zachęcamy do odwiedzenia stron:

1) www.gminawronki.przedszkola.vnabor.pl, na której od 11 marca 2022 r. zostanie opublikowana oferta edukacyjna przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz regulamin elektronicznego naboru,

2) https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawronki ,na której od 11 marca 2022 r. zostanie opublikowana oferta edukacyjna szkół podstawowych oraz regulamin elektronicznego naboru.

Zachęcamy również do zapoznania się z filmem instruktarzowym (dostępnym pod poniższym linkiem) przybliżającym proces złożenia wniosku za pomocą systemu elektronicznego:

https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU

Do zobaczenia ❤