Osoby i instytucje służące pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
ul. Poznańska 42, 64 – 510 Wronki, telefon: 67 254 03 53

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS)
ul. Powstańców Wielkopolskich 23, 64 – 510 Wronki, telefon: 67 254 00 44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 1, 64 – 500 Szamotuły, telefon: 61 101 81 30

Jeżyckie Centrum Zdrowia Psychicznego
ul. Litewska 8, 60 – 605 Poznań, telefon:  61 841 79 67, 61 841 79 67

Niepubliczna Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży
ul. Opolska 58, 61-433 Poznań, telefon: 61 832 53 47