Zajęcia dodatkowe

Język angielski – mgr Anna Liniewicz

Religia – mgr Zuzanna Masian

Zajęcia logopedyczne – mgr Martyna Turowska

Zajęcia terapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, rewalidacyjne, indywidualne zajęcia wychowania przedszkolnego wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – mgr Paula Simińska