Zajęcia dodatkowe

Język angielski – mgr Anna Liniewicz

Religia – mgr Zuzanna Masian

Zajęcia logopedyczne – mgr Martyna Kurowska

Zajęcia terapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – mgr Mateusz Nitschke

Zumba (zajęcia muzyczno – ruchowe) – „Baloniaki animacje dla dzieci” – Pani Anna Hanysz

Zajęcia sportowe, artystyczne – „Fabryka Nadziei” we współpracy z MGOPS – Państwo Julia i Artur Hibner