Kadra

Dyrektor

Małgorzata Sidor

Nauczyciele

Maria Wajs – nauczyciel
Beata Kotus – nauczyciel
Lidia Mikołajczak – nauczyciel
Małgorzata Białek – nauczyciel
Anna Liniewicz – nauczyciel
Aneta Ławniczak – nauczyciel
Maria Sobek – nauczyciel
Beata Bednarz – nauczyciel

Martyna Turowska – nauczyciel/ logopeda
Paula Simińska – nauczyciel/pedagog specjalny

Zuzanna Masian – nauczyciel religii

Wychowawstwo

Beata Bednarz – grupa 6-latków 1
Anna Liniewicz – grupa 6-latków 2
Martyna Turowska – grupa 4/5-latków
Maria Wajs – grupa 5-latków
Maria Sobek – grupa 3-latków

Administracja i obsługa

Marlena Jessa – kucharka
Ewa Kalinowska – pomoc kucharza
Bogumiła Hoffmann – pomoc kucharza

Ewa Piechota – intendent, referent

Agnieszka Ratajczak – sprzątaczka, pomoc nauczyciela
Alicja Jankowska – sprzątaczka, pomoc nauczyciela
Katarzyna Konieczna – sprzątaczka, pomoc nauczyciela
Monika Grenda – sprzątaczka, pomoc nauczyciela
Sylwia Obst – sprzątaczka, pomoc nauczyciela
Justyna Andrzejewska – sprzątaczka, pomoc nauczyciela

Jarosław Ratajczak – rzemieślnik/woźny