Ogłoszenie o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 tys. zł

Wronki, dnia 28.05.2021r.

Znak sprawy: ZPPp1.1.21      

Ogłoszenie o zamówieniu

 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 tys. zł

pn.

Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 Wronczusie we Wronkach od 02 sierpnia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

zostało umieszczone na platformie zakupowej Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach: https://platformazakupowa.pl/pn/sapo_wronki